هرگاه خدا تورا به پرتگاهي هدايت كرد به او اعتماد كن،يا ترا در آغوش خواهد گرفت يا پرواز را به تو خواهد آموخت.
 

استوار ماندن و زیر هر باری نرفتن دین من است.
 

امیر المومنین :با مومنین با ایثار رفتار کن و با سایر مردم به انصاف.
 

امیر المومنین :سکوتت را بیشتر کن تا اندیشه ات بیشتر شده و قلبت نورانی گردد و مردم از دستت در امان باشند.
 

امام صادق:هر که غمی از مومنی بزداید خداوند اندوه های آخرت را از او بر طرف می سازد.
 

پیامبر اکرم : هر کار مهمی با «بسم الله رحمان رحیم »آغاز نشود بی فرجام است.
 

امام صادق :مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش آسوده باشند و مومن کسی است که مردم او را امین جان و مال خود بدانند.
 

خداون فرمود : ای بندگان من همه شما گمراهیدمگر کسی که من هدایتش کنم و همه ی شما نیاز مندید مگر کسی که من از گناه نگهش دارم.
 

امی المومنین : هر چه محبت داری نثار دوستت کن اما هرچه اطمینان داری به پای او مریز.
 

جمله های کوتاه و زیبا در مورد نماز
نماز جنگ با طاغوت است  
نمار راه اولیای خداست
نماز راه مستقیم انسان هاست 
نماز درس شکر گزاری است
نماز جنگ با شیطان است
نماز راس همه ی عبادات است
نماز نردبان ترقی است

نماز میزان سنجش است
نماز اوج اخلاص مومن است
نماز آرا مش دهنده ی دلهاست
نمار طهارت روح است

نماز لوح نیازمندی به خالق است
نماز عزت دهنده ی مومن است 
نمار کلید بهشت است
نماز زیباترین جلوه نیایش است
نماز موجب خشنودی خداست

نماز وسیله ی جهت یابی مومن است
نماز بهترین ذکر است
نماز کامل ترین وصف است
نماز سرچشمه ی خوبی هاست
نماز عطر جان بخش مومن است 

نماز حماسه ای الهی است
نماز کلاس خداشنا سی است
نماز بهترین راه خودکاوی است
نماز بهترین راه تکامل است
نمازاتصال به محبوب است

نماز سلاح مومن است
نماز معراج مومن است
نماز احیاگر دین است
نماز احیاگر ارزش هاست
نماز تکرار نیست معراج است

نماز الفبای زندگی است
نماز حق ا... است  
نماز بی نیازی از مخلوق خداست
نماز ستون دین است 

نماز دزی در برابر حملات شیطان است  
نماز انسان را از سرکشی باز می دارد
نماز عامل تحرک و پویایی است..
نماز روشنی چشم مومن است

نمار زینت عبادات است
نماز پیو ند دهنده ی مخلوق به خداست
نمازکمال ادب است
نماز از فحشا و منکر باز می دارد
نماز اوج نواضع است

نماز خلوتگاه عارفان است
نماز دل را صفا می دهد
نماز کدو رت ها را می زداید
نماز توکل انسان را زیاد می کند
نماز پرواز روح است

نماز گیرنده ی الطاف الهی است
نماز موجب ریزش فیض است
نماز بریدن از خود است
نماز مظهر وارستگی است
نماز نگهدارنده ی دین است

نماز تعهد به خداست
نماز افق ساز زندگی است
نماز اصلاح کننده فرد و اجتما ع است

نماز نشاط آور است
نماز تولد است
نماز زایل کننده پریشانی است
نماز جرات آفرین است

نماز سرود وحدانیت است
نماز جلوه حق پرستی است
نماز وصل عاشقانه است

نماز معامله با خداست
نمار عطیه الهی است
نماز مایه ی فخر بشر است

نمار حضور در محضر است
نماز فرهنگ ساز است
نماز آشنا ترین رفیق مومن است
نماز بیدار کننده هر غافلی است
نمازامید مومن است

نماز هستی مومن است
نماز ذکر در بهشت است
نماز همه ی خواسته حق است
نماز تسلا بخش انسان در بحران است

نماز خروش دریای درون است
نماز فریاد رهایی موجود است
نماز فریاد رهایی از زمین است
نماز فریاد تنهایی در زمان است

نماز ناله زندانی در خاک است
نماز شعر بلند رهایی است
نماز شکوفایی شوق پرواز است
نماز راز گفتن است

نماز پلی است از خاک تا افلاک
نماز پیوستن قطره به دریاست
نماز پنجره ای از برهوت یه ملکوت
نماز پنجره ای است به تماشاگه راز

نماز گسستن طوق علایق است
نماز شکفتن اندیشه است و سبز شدن ریشه
نماز سرمایه ی وصال محبوب است
نماز وصیت انبیای الهی است

نماز ملاک قبولی اعمال است
نماز بهشت خلوت انسان است
نمار نوسازی معنوی است
نماز عالی برین مظهر عبودیت است

نماز راه همه ی انبیاست 
نماز مبارزه با هوی و هوس است
نماز مبارزه با خواسته های غیر عقلی است
نماز اوج خشوع است


امام علی : نماز وسیله ی نزدیک شدن هر شخص پرهیزگاری به خداست.
 


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ساعت 17:49  توسط نیکا رسول زاده  |